Välkommen till oss - här får du hjälp med:

Hållbart företagande & CSR

Ställer dina kunder och medarbetare nya krav på företaget? Eller har du insett värdet för länge sedan, men har inte riktigt tiden? Vi hjälper mindre och medelstora företag att ta sig an Hållbart företagande. Med enkelt material och tidsbesparande metoder undersöker vi tillsammans hur just ditt företag ska driva arbetet vidare.

Utvärdering av projekt

Ofta kräver finansiären av ett projekt att det utvärderas eller följeforskas av extern part. Vi utvärderar projekt inom flera olika områden. Specialistområden är social hållbarhet, arbetsliv, mångfald, jämställdhet, integration och folkhälsa.