Eva Skog Stocks


”Det som driver mig är att jag vill att människor ska må bra på jobbet och i övriga livet.”

 

Foto: PhotoBySven

Foto: PhotoBySven

Eva har sedan mer än 20 år arbetat med Hållbart företagande och CSR (Corporate Social Responsibility). Nu driver hon företaget Eva Skog Consulting. Verksamheten baseras bland annat på material och erfarenheter från tidigare arbetsgivaren Swerea IVF. Där var hon anställd som forskare och projektledare mellan 1998 och 2014. Eva har tagit fram material och metoder för att även de mindre företagen ska kunna ta sig an Hållbarhet och CSR. Arbetet har ofta skett i samarbete med olika företag.

Eva har lång erfarenhet av att leda små och stora projekt. Hon vet vad som krävs av en projektledare och hur man ska agera och prioritera för att åstadkomma det man lovat sin finansiär. Hon har 2014 genomgått utbildningen ”Teoridriven följeforskning och utvärdering” vid Mälardalens Högskola för att även kunna utvärdera andras projekt.

Eva Skog Stocks är civilingenjör inom maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har tidigare verkat inom fordonsindustrin med specialintresse arbetsliv och arbetsmiljö. Under 1994-95 arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer i Detroit, USA, där hon specialiserade sig på hur amerikanska företag arbetar med mångfald i arbetslivet. Hon var den som införde begreppet mångfald i Sverige och anpassade det till svenska förhållanden. Efter hemkomsten från USA var hon under ett par år produktionsledare och planeringschef vid en Samhallfabrik som tillverkade kablage för fordonsindustrin. Där ingick hon i fabrikens ledningsgrupp.

Eva har även erfarenhet från en rad andra områden, som kvalitetsteknik, energifrågor, motormontering och metallbearbetning, för att nämna några.

Det som gör Eva unik är hennes kunskaper och erfarenhet av hållbart företagande, CSR, mångfald och arbetslivsfrågor i kombination med industribakgrund och ingenjörsmässigt tänkande.

Jag vet och förstår hur ett tillverkande företag fungerar, vilka olika aktiviteter, funktioner och moment som ingår för att ta fram en produkt, samt vad som krävs genom leverantörsledet. Jag har en bred erfarenhet av hur företag fungerar på olika nivåer. Jag har praktisk erfarenhet från både verkstadsgolv och ledande befattningar inom fordonsindustrin. Och jag har genom åren lärt mig att mycket av metoderna fungerar fint även för allehanda branscher och organisationer.