Projektmedverkan

Projekthjälp
Vi fixar det du som projektledare inte hinner. Vi hjälper dig att fatta kloka genomtänkta beslut. Vi hjälper dig att arrangera konferensen du är ansvarig att hålla. Vi får utlovade saker att hända!

Projektmedverkan
Behöver ert projekt specialistkompetens inom social eller ekologisk hållbarhet, mångfald, arbetsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, integration. Behöver ni någon som kan och förstår tvärfunktionella frågor med teknik, industri, samhälle och människa integrerat?

Välkommen att kontakta Eva Skog Consulting!