Hållbarhetsrapportering – Enkel redovisning utan krångel!

Enkel hållbarhetsredovisning utan krångel! Vi hjälper er på hemmaplan. Skräddarsydd utbildning eller konsultstöd för just era behov. Vi hjälper ditt företag att följa lagen att redovisa. Våra metoder passar även det mindre företaget som vill redovisa hållbarhet och CSR. Du bestämmer nivån – allt från enklaste nivån till en grundligt genomarbetad hållbarhetsredovisning med alla era intressenter involverade.

Varför?

Lagen om hållbarhetsrapportering

Alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Lagen gäller företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
– medelantalet anställda är mer än 250
– balansomslutningen är mer än 175 miljoner kronor
– nettoomsättningen är mer än 350 miljoner kronor

Nya krav och önskemål

Intressenternas krav ökar på att företag bedriver en ansvarsfull verksamhet. Bland era intressenter finns kunder, medarbetare och aktieägare. Några av era kunder kan vara större företag som dels omfattas av lagstiftningen och dels har krav på sig från sina egna kunder.

Vad?

I en hållbarhetsrapport berättar ni för omvärlden hur ert företag jobbar för bättre miljö och bedriver en ansvarsfull verksamhet – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. En rapport kan se ut på olika sätt och vara i olika format. Beroende på era behov kan den vara elektronisk eller på papper, lång eller kort, berättande eller i punktform etc

Hur?

Vid en första genomgång analyserar vi era behov och önskemål. Därefter väljer ni om ni vill gå vidare och vilken omfattning er hållbarhetsrapportering ska ha. Vi kan i de enklaste fallen intervjua utvalda personer och därefter författa rapporten åt er. Väljer ni en mer omfattande process kan vi i samråd driva den, arrangera möten med rätt personer, skapa och hålla intressentdialoger samt stötta vid utformning och författande av rapport. Vi skräddarsyr uppdraget för varje enskilt företag.

För vem?

Det är inte bara privata företag som behöver hållbarhetsrapportera. Våra metoder fungerar lika bra för andra verksamheter.  Vi samarbetar gärna med
– Mindre och medelstora privata företag
– Kommunala verksamheter
– Vårdgivare
– Organisationer som fackförbund, branschorganisationer, ideella organisationer, föreningar etc
– Alla typer av verksamheter där man behöver stöd i hållbarhetsarbetet

Välkommen att kontakta oss för frågor och vidare diskussion!

Kontaktformulär:

    Namn (obligatoriskt)

    E-post (obligatoriskt)

    Telefon

    Ditt meddelande