Eva Skog Consulting

Företagets verksamhet vilar på två grundläggande kompetensområden. Det ena är hållbara verksamheter och det andra är utvärderingar.