Tjänster

Eva Skog Consulting med samarbetspartners genomför skräddarsydda uppdrag inom Hållbart företagande, Agenda 2030, CSR (Corporate Social Responsibility), Mångfald i arbetslivet, Arbetsliv, Integration samt Projektutvärderingar. Vi kombinerar rätt kompetenser efter kundens önskemål och behov.

 

Vi erbjuder:

  • Projektutvärdering och följeforskning

  • Rådgivning för Hållbart företagande och Agenda 2030

  • Seminarier och föreläsningar

  • Kartläggning av verksamheters behov och potential gällande hållbarhet och Agenda 2030

  • Start av process för hållbarhetsarbete

  • Hållbarhetsrapportering

  • Kurs i Hållbarhetsrapportering för det mindre företaget – 2 dagar