Samarbeten och nätverk

Eva Skog Consulting har ett antal samarbetspartners för samverkan i uppdrag och projekt. I nätverket finns ytterligare experter, forskare, konsulter och företagsledare.

Några av våra samarbetspartners är:

ImplementDiversity
En av Sveriges främsta experter på jämställdhet och mångfald

Apel
Konsultföretag hemmahörande i Örebro. Apel erbjuder utvecklingsstöd, utvärdering, utbildning samt stöd i projektutveckling och projektekonomi.

RISE, tidigare Swerea IVF
Anrikt forskningsinstitut med en stor mängd kompetenser inom t ex miljö, klimat, livscykelanalyser, energi, ekodesign, kemikalier etc.

Konvoj Produktion
Produktionsbolag för berättande texter och film. Journalist med spetskompetens inom storytelling.

Swedegroup international consultants
Seniora konsulter inom företagsledning, projektledning, ekonomi och affärsutveckling

MGBC – Mats Göransson Business Consulting
Senior konsult för Affärsmodeller där lönsamhet och hållbarhet går hand i hand