Hållbarhetsredovisning – Nya kursdatum hösten 2017

Eva Skog Consulting och Swerea IVF håller gemensam kurs i Hållbarhetsrapportering hösten 2017 i Göteborg.
Kursen är främst anpassad till  företag som ska göra sin första hållbarhetsredovisning men även till andra som behöver lära sig mer om hållbarhet och redovisning.

Kursen är nu komprimerad till två dagar, och därmed ännu bättre anpassad till många deltagares önskemål. Efter avslutad kurs har ni en metodik samt stommen för det egna företagets hållbarhetsredovisning.
Preliminära kursdatum är 14 september + 5 oktober 2017.

Mer om kursen och anmälan här

Forskningsinstitutet Swerea IVF och Eva Skog Consulting har tillsammans lång och gedigen erfarenhet av hållbart företagande. De har skapat en metod för en enklare redovisning i jämförelse med GRI – Global Reporting Initiative.

Hållbart företagande – Undrar du vad det egentligen betyder?

Ja det är kanske ett knepigt begrepp. Men inte så krångligt i praktiken. Egentligen föredrar vi att använda begreppet Ansvarsfullt företagande. Det är samma sak. Innebörden är att företaget – eller vilken organisation som helst – bedriver sin verksamhet ansvarsfullt. Ansvarsfullt gentemot människor och miljö, både inom företaget och ute i omvärlden. Allt fler företag får önskemål och krav på att visa hur de jobbar ansvarsfullt. Gäller det även din organisation?

Välkommen att kontakta Eva Skog Consulting om ni vill lära er mer och få stöd i hur just er organisation ska jobba vidare!

För några är det nu hög tid att börja med Hållbart företagande!

För många är det nu hög tid att börja jobba för ett Hållbart företagande!

Hållbarhetsrapportering – Ny lag – hur berörs ditt företag? Kurs hösten 2016 med Swerea IVF

Eva Skog Consulting och Swerea IVF håller gemensam kurs i Hållbarhetsrapportering hösten 2016 i Mölndal.
Kursen är främst anpassad till  företag som ska göra sin första hållbarhetsredovisning men även till andra som behöver lära sig mer om hållbarhet och redovisning.

Kursen är på totalt fyra dagar. Efter avslutad kurs har deltagarna en metodik samt stommen för det egna företagets hållbarhetsredovisning.
Kursdatum är 1-2 november samt 14-15 december 2016.

Mer om kursen och anmälan här

Forskningsinstitutet Swerea IVF och Eva Skog Consulting har tillsammans lång och gedigen erfarenhet av hållbart företagande. De har skapat en metod för en enklare redovisning i jämförelse med GRI – Global Reporting Initiative.

Nytt seminarium i samarbete med VILJA – nöjda kunder och ledare

Hållbart företagande innefattar mycket. Och inget företag är hållbart utan nöjda kunder. Men händer det att kunder inte alltid är nöjda? Och går det att undvika missnöje helt? Vilja och Eva Skog Consulting har skapat ett nytt unikt seminarium där ni får  kunskap och metoder för att systematiskt jobba för nöjdare kunder och dessutom vända missnöje till klirr i kassan. Ni får också en förståelse för vad hållbarhet innebär, hur det hänger ihop med kunderna och hur det stärker varumärke och affärer. Läs mer under tjänster. Redan nu kan ni boka ert seminarium till tidig höst 2016. Välkomna!