Hållbart företagande – Undrar du vad det egentligen betyder?

Ja det är kanske ett knepigt begrepp. Men inte så krångligt i praktiken. Egentligen föredrar vi att använda begreppet Ansvarsfullt företagande. Det är samma sak. Innebörden är att företaget – eller vilken organisation som helst – bedriver sin verksamhet ansvarsfullt. Ansvarsfullt gentemot människor och miljö, både inom företaget och ute i omvärlden. Allt fler företag får önskemål och krav på att visa hur de jobbar ansvarsfullt. Gäller det även din organisation?

Välkommen att kontakta Eva Skog Consulting om ni vill lära er mer och få stöd i hur just er organisation ska jobba vidare!

För några är det nu hög tid att börja med Hållbart företagande!

För många är det nu hög tid att börja jobba för ett Hållbart företagande!

Hållbarhetsrapportering – Ny lag – hur berörs ditt företag? Kurs hösten 2016 med Swerea IVF

Eva Skog Consulting och Swerea IVF håller gemensam kurs i Hållbarhetsrapportering hösten 2016 i Mölndal.
Kursen är främst anpassad till  företag som ska göra sin första hållbarhetsredovisning men även till andra som behöver lära sig mer om hållbarhet och redovisning.

Kursen är på totalt fyra dagar. Efter avslutad kurs har deltagarna en metodik samt stommen för det egna företagets hållbarhetsredovisning.
Kursdatum är 1-2 november samt 14-15 december 2016.

Mer om kursen och anmälan här

Forskningsinstitutet Swerea IVF och Eva Skog Consulting har tillsammans lång och gedigen erfarenhet av hållbart företagande. De har skapat en metod för en enklare redovisning i jämförelse med GRI – Global Reporting Initiative.