Projektmedverkan

Projektmedverkan
Behöver ert projekt specialistkompetens inom social eller ekologisk hållbarhet, mångfald, arbetsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, integration. Behöver ni någon som kan och förstår tvärfunktionella frågor med teknik, industri, samhälle och människa integrerat?

Välkommen att kontakta Eva Skog Consulting!